تاریخچه

پژوهشکده علوم زیستی با تلاش اعضا هیات علمی دانشکده زیست شناسی و حمایت معاونت پژوهشی و فناوری در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ موافقت اصولی گردید. این پژوهشکده با توجه به نیاز کشور به پژوهش های کاربردی، بنیادین، و همچنین نقش مهم علوم زیستی در جامعه، سعی بر آن دارد تا با درنظر گرفتن مشکلات، نقش شایسته ای در زمینه تولید دانش و ایده های نو و از طرفی دیگر در رفع تنگناهای موجود در حوزه گیاهان دارویی، زیست شناسی اعصاب و علوم شناختی، زیست شناسی ترمیمی و حفظ ظرفیت های زیستی کشور ایفا نماید.

با توجه به پیشینه تاریخی شهر دامغان که یکی از مراکز تمدن و دانش بوده است همچنین با در نظر گرفتن اساتید و پژوهشگران مستعد و جوان در کنار امکانات و تجهیزات پیشرفته، چشم انداز خوبی برای پژوهش در زمینه های مختلف علوم زیستی فراهم نموده است. هم اکنون با اجرای پروژه های تحقیقاتی متعدد در زمینه های سلول درمانی، علوم اعصاب، گیاهان دارویی، جنین شناسی و فیزیولوژی، کشت بافت گیاهی و جانوری فعالیت می نماید.

این پژوهشکده مشتمل بر چهار گروه پژوهشی زیست شناسی سلولی و مولکولی، فیزیولوژی، علوم گیاهی و بیوشیمی و بالغ بر ۱۹ پژوهشگر می باشد. امید است در سایه حق تعالی،  گام های پژوهشی هرچند کوچک اما شایسته برداشته و اسباب ترقی وپیشرفت در این زمینه را در جامعه فراهم نماییم.

TOP